در صورتی که برای ورود به چت روم از شما رمز خواست به آخر اسم خود عدد اضافه کنید مثال : امیر 23
پیام سیستم : به ایوب چت|❣️|چت ایوب خوش آمدید امیدواریم لحظات خوب و خوشی را سپری کنید


طراحي چت روم نوید طرح

ایوب چت|چت ایوب

ایوب چت|چت ایوب

ایوب چت|چت ایوب

ایوب چت|چت ایوب

ایوب چت|چت ایوب

کلمات چتی : , , , , , , , , , , , , , , , ,